Επικοινωνήστε

για μουσικές εκδηλώσεις στον χώρο σας!

Τηλεφωνα:

0911 25 44 9999

01573 170 3252Impressum

Οι μουσικές εμφανίσεις υποστηρίζονται νομικά και τιμολογιακά

Αθανάσιος Μπιλάλης
Siemensstrasse 22
90459 Nürnberg
Deutschland

Τηλέφωνα: 0911 25449999, 0157 317 03252

e-mail: info@sakisbil.com

Εφορία: Süd Finanzamt Nürnberg

Επάγγελμα: Μουσικές παραγωγές, Μουσικές εμφανίσεις

ΑΦΜ: Folgt